تبلیغات
1390/10/13
مدير هنرهاي تجسمي ارشاد گفت آريا دوسالانه نيازمند توجه کليات است جزئيات

1390/10/10
هشتمین دوسالانه ملی نقاشی ایران درحال برگزاری است

1390/10/09
احمد وکيلي دوسالانه نقاشي هويت ملي تصوير کشد

1390/10/08
گزارش تصویری افتتاح دوسالانه نقاشی

1390/10/07
هشتمين دوسالانه ملي نقاشي ايران آغاز شود

1390/10/06
هشتمین دوسالانه ملی نقاشی ایران آغاز می‌شود

1390/10/05
عکس خبری اختتامیه دوسالانه نگارگری

1390/10/04
دوسالانه نگارگری بستر مناسبی برای خرید آثار هنری

1390/10/04
عکس خبری نشست خبری دوسالانه ملی نقاشی ایران

1390/10/04
نگارخانه کومش آماده برگزاري اولين دوسالانه نقاشان سمنان

1390/09/22
پوستر دوسالانه نقاشی طراحی پوستر دوسالانه دوسالانه نقاشی نقاشی طراحی طراحی شد

1390/09/22
فراخون دوازدهمين دوسالانه عکاسي منتشر فراخون دوازدهمين دوازدهمين دوسالانه دوسالانه عکاسي عکاسي منتشر منتشر شد

1390/09/22
دوسالانه‌ای بدون تشتت هنرمندان دوسالانه‌ای بدون بدون تشتت تشتت هنرمندان

01 02 03